SAVETOVANJE

"NOVO PORODIČNO ZAKONODAVSTVO"

Vrnjačka Banja, 16. i 17. oktobar 2006. godine

OPŠTE INFORMACIJE

Početna stranica

Teme skupa i urednici

Cilj skupa
Naučni odbor
Organizacioni odbor
Organizatori
Pokrovitelji
Informacije
Rezervacija smeštaja

INFORMACIJE ZA AUTORE

Rok za podnošenje rada
Uputstvo za pisanje radova
Materijali skupa
Prezentacije radova
Program skupa
    

Uputstvo za pisanje radova


Dužina rada: do 16 stranica sa dvostrukim proredom otkucan na kompjuteru u Word-u. Za pisanje rada koristiti font Times New Roman (ćirilica), veličina slova - 11. Napomene (fusnote) kucati sa duplo manjim proredom na kraju stranice.

Autor obavezno mora označiti svoje ime i prezime, zvanje i zanimanje, potpunu adresu i kontakt telefon. Uz rad treba priložiti i rezime, na pola stranice, normalnog proreda, na engleskom jeziku. Takođe, uz rad treba priložiti i ključne reči (do 5 reči). Bez ovih podataka rukopis se neće uzeti u obzir.

Rukopis treba slati poštom, elektronskom poštom, ili predati neposredno na Pravnom fakultetu u Kragujevcu, Jovana Cvijića 1, 34000 Kragujevac.

 e-mail: zponjavic@jura.kg.ac.yu, www: cpp.jura.kg.ac.yu

Ažurirano: 15.03.2006.