SAVETOVANJE

"NOVO PORODIČNO ZAKONODAVSTVO"

Vrnjačka Banja, 16. i 17. oktobar 2006. godine

OPŠTE INFORMACIJE

Početna stranica

Teme skupa i urednici

Cilj skupa
Naučni odbor
Organizacioni odbor
Organizatori
Pokrovitelji
Informacije
Rezervacija smeštaja

INFORMACIJE ZA AUTORE

Rok za podnošenje rada
Uputstvo za pisanje radova
Materijali skupa
Prezentacije radova
Program skupa
    

Cilj skupa


Cilj Savetovanja je da se teorijski obrade pravni instituti novog Porodičnog zakona i unapredi praksa vezana za neka pitanja u njegovoj primeni.


 


e-mail: zponjavic@jura.kg.ac.yu, www: cpp.jura.kg.ac.yu

Ažurirano: 17.03.2006.