SAVETOVANJE

"NOVO PORODIČNO ZAKONODAVSTVO"

Vrnjačka Banja, 16. i 17. oktobar 2006. godine

OPŠTE INFORMACIJE

Početna stranica

Teme skupa i urednici

Cilj skupa
Naučni odbor
Organizacioni odbor
Organizatori
Pokrovitelji
Informacije
Rezervacija smeštaja

INFORMACIJE ZA AUTORE

Rok za podnošenje rada
Uputstvo za pisanje radova
Materijali skupa
Prezentacije radova
Program skupa
 

Rezervacija smeštaja


 

1. SMEŠTAJ

Smeštaj učesnika Savetovanja obezbeđen je u hotelu Zvezda /Fontana, Vrnjačka banja, u vremenskom periodu od 15.10 do 17.10.2006. godine. Rok za prijavu do 06. oktobra 2006. godine. Prioritet u odabiru smeštaja imaće učesnici koji ranije uplatekotizaciju i troškove smeštaja.

2. KOTIZACIJA

Kotizacija za učešće na Savetovanju iznosi 4.500,00 dinara po učesniku. Svaki učesnik dobija Zbornik radova sa savetovanja, CD i propusnicu za ulazak u kongresnu salu. Kotizaciju ne plaćaju stručnjaci centara za socijalni rad i Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike (Ministarstvo je, kao jedan od organizatora, podmirilo troškove kotizacije za ove učesnike).

Za informacije o smeštaju i kotizaciji možete se obratiti Agenciji Miross, Svetogorska 4, 11000 Beograd, tel/faks 011 / 3033 225, 33 44 529, e-mail: office@miross.co.yu

 


 

Hotel "Fontana"

Vila "San"

 

Hotel "Zvezda"

 

Hotel "Zvezda" - sobe

 

 


e-mail: zponjavic@jura.kg.ac.yu, www: cpp.jura.kg.ac.yu

Ažurirano: 15.05.2006.